ՆՈՐ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ

 Հայոց պատմության հարցեր 22 (1)

Բովանդակություն

ԱՇՈՏ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Սյունիքը հայոց պետականության հոլովույթում (պատմական ակնարկ)

ԿԱՐԵՆ Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ռազմադիվանագիտական պայքարը Զանգեզուրի համար 1920-1921 թթ.

ՎԱՀՐԱՄ Դ. ԲԱԼԱՅԱՆ Գարեգին Նժդեհը և Արցախահայ պետականության պահպանման հարցը

ԳԵՎՈՐԳ Ս. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Պողոս Տեր-Դավթյան. մի պայծառ անուն Սյունիքի երկնակամարում

ԱՐՄԵՆ Ց. ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ Գարեգին Տեր-Հարությունյանի (Նժդեհ) դերը Մեծ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտում

ԼԻԼԻԹ Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Զանգեզուրը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փաստաթղթերում (1919-1920 թթ.)

ԷԴԳԱՐ Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գարեգին Նժդեհի զանգեզուրյան գործունեության վերաբերյալ մի փաստաթղթի շուրջ

ՀԱՄՈ Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանի Զանգեզուրի գավառի կազմակերպման պատմությունից (1921 թ.)

ԷԴԻԿ Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում 1920- 30-ական թթ.

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ռ. ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ Իրադրությունը Սյունիքում 1921-1924 թվականներին ըստ ընդհատակյա գործչի զեկույցների

ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ Ա. ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ Զանգեզուրը 1920 թ. ապրիլ-օգոստոս ամիսների տարածաշրջանային զարգացումներում

 

 

 Հայոց պատմության հարցեր 23 (2)

Բովանդակություն

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. ԽՈՒԴԱՆՅԱՆ Ալզիի առաջին հիշատակությունները ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրներում (Ք.ա. XIII դար)

ՎԱՀԵ Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ Կ.Ֆ. Լեման-Հաուպտի հետազոտությունները Հայկական լեռնաշխարհի ասորեստանյան արձանագրությունների վերաբերյալ

ՄԻՔԱՅԵԼ Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ «Պատմում են օղերը»... Գիրը որպես ուրարտական կայսրության ստեղծման կարևոր չափորոշիչ

ԳեՎՈՐԳ Է.ԿԵՍՈՅԱՆ Հայաստանի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացվածությունը

ՀԱՄՈ Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Բաքվում Խորհրդային Հայաստանի լիազոր ներկայացուցչության գործունեության պատմությունից (1920- 1922 թթ.)

ՄԱՐԻԱՄ Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ Բուլղարիայի և Ռումինիայի Հայոց թեմական առաջնորդարանների ազգային կրթության կազմակերպմանն ուղղված ջանքերը 1920-1930-ական թթ.

ԳԱՅԱՆԵ Ս․ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանից ադրբեջանական բնակչության վերաբնակեցումը 1947-1953 թթ.

ԳԱՅԱՆԵ Խ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ Առօրյա կյանքը 1946-1954 թթ. խորհրդահայ գեղարվեստական ֆիլմերի համատեքստում

ԳԱԳԻԿ Ա. ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանում «ազգային զարթոնքի» գաղափարական վերահսկողության և սոցիալական արձագանքների հարցի շուրջ

ԿԱՐԵՆ Գ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ Իրանի հայ համայնքի մասնակցությունը համահայկական նախաձեռնություններին 2000-ական թթ.

 

 

 

 Հայոց պատմության հարցեր 24 (1)

Բովանդակություն

Կարեն Ա․ Թոխաթյան Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. բնություն և բներևույթներ

Ashot A. Melkonyan, The ancient and medieval stages of Armenian statehood

Majid V. Karimi The Toponym Nakhjavan in Persian and Arabic Historical-Literary Sources

Արտաշես Ի․ Շահնազարյան Ակադեմիկոս Հրաչ Բարթիկյանի շիրակացիագիտական պրպտումները (ծննդյան 95-ամյակի առթիվ)

Ալբերտ Ա.Խառատյան «Ջամբռը»՝ Էջմիածնի կաթողիկոսության և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքության աղերսների պատմության սկզբնաղբյուր և պատմագիտական երկ (XVIII դ.)

Հասմիկ Հ. Ամիրջանյան Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու նամակագրությունը հնդկահայ գործիչների հետ (XVIII դ. վերջ)

Վահան Հ. Մելիքյան Անկախ պետությունների հնարավոր առաջացման գաղափարի ակտիվացումը Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրի համատեքստում

Էդիտա Վ. Դադայան Հայ-պարսկական միջպետական հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.)

Ռուբեն Լ. Ազիզբեկյան ՀՀ և ՌԴ միջև կրթամշակութային կապերի զարգացումը 1991-2008 թթ․

Степан Г. Гарибджанян Документы из биографии Иосифа Орбели (к 135-летию со дня рождения Иосифа Орбели)

Արծվի Հ․ Բախչինյան Армянская генеология: научный альманах. Том первый. Москва-Ереван: Старая Басманная, 2022. - 304 с.