ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. պրոֆ.

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Ավագյան Քնարիկ Ռոբերտի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
  2. Բախչինյան Արծվի Հենրիկի,  ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. 
  3. Օհանյան Սեդա Տաճատի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
  4. Թաջիրյան Էլիզաբեթ Խոսրովի, գիտաշխատող 
  5. Ֆիշենկճյան Անի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
  6. Վահե Սարգսյան, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
  7. Մկրտչյան Կարեն, գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
  8. Վահագն Հարությունյան Ավետիսի, կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
  9. Պետրոսյան Քնարիկ Ռազմիկի, գիտաշխատողի պաշտոնակատար, պ.գ.թ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ