Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

2023 թ. դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 1500-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀՈւ  «ՀՀ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ1991-2001 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

2023 թ. դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 1300-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԼԻԼԻԹԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԵՄԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ XII-XVII ԴԱՐԵՐՈՒՄ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի մասնակցությունը «Արևիք (Մեղրի). պատմամշակութային ժառանգություն և միջազգային կապեր» միջազգային գիտաժողովին

Նոյեմբերի 17-19-ին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում «Երկիր և մշակույթ» համազգային կազմակերպության և Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող հիմնադրամի օժանդակությամբ ընթացավ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ու Երևանի պետական համալսարանի կազմակերպած «Արևիք (Մեղրի). պատմամշակութային ժառանգություն և միջազգային կապեր» միջազգային գիտաժողովը։

Վախճանվել է Կրայչիր Պիրոշկան

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը խորին ցավով հայտնում է ինստիտուտի նախկին աշխատակից, հայ-հունգարական պատմական եւ մշակութային կապերի մասնագետ, սիրելի Կրայչիր Պիրոշկայի վաղաժամ մահը։

Ցավակցում ենք Ջոթյան ընտանիքին այս անժամանակ կորստյան առիթով։
 
 

Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված աղբյուրագետ, պատմաբան, պ.գ.թ. Սուրեն Քոլանջյանի ծննդյան 100-ամյակին

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Հայ գաղթօջախների և սփյուռքի պատմության բաժնի նախաձեռնությամբ անցկացվեց հոբելյանական  գիտաժողով՝ նվիրված աղբյուրագետ, պատմաբան, պ.գ.թ. Սուրեն Քոլանջյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Գիտաժողովի նպատակը  պատմաբանի գիտական ժառանգությունը ևս մեկ անգամ վերարժևորելն ու գիտնականի վառ հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելն էր։