Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Պատմության ուսուցիչների համաշխարհային կոնգրես

2021 թ․ հոկտեմբերի 4-7-ը Մոսկվայում կայացավ, որը կազմակերպվել էր ՌԴ լուսավորության մինիստրության,  Ռուսական պատմական միության, ՌԴ ԳԱ ընդհանուր պատմության ինստիտուտի, ինչպես նաև  Եվրոպայի պատմության ուսուցիչների Եվրոկլիո ասոցացիայի նախաձեռնությամբ։ 

 

Թեկնածուական ատենախոսություն, Ազատյան Շավարշ

2021 թ. դեկտեմբերի 17-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԱԶԱՏՅԱՆ ՇԱՎԱՐՇԻ «V–VIII ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՍՐԲԱԽՈՍԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

«Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» միջազգային երկրորդ (առկա և առցանց) գիտաժողովը։