ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության ինստիտուտի տնօրենություն

  1. Տնօրեն` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պ.գ.դ., պրոֆ. Մելքոնյան Աշոտ Աղասու Կենսագրականը  և գիտական գործունեությունը
  2. Փոխտնօրեն գիտակազմակերպչական հարցերի գծով` պ.գ.դ.,  պրոֆ. Խաչատրյան Կարեն Համլետի Կենսագրականը և գիտական գործունեությունը
  3. Գիտքարտուղար` պ.գ.թ., դոցենտ Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի Կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

 

Վարչասպասարկող անձնակազմ

  1. Տնտեսական մասի պատասխանատու` Ավագյան Վարուժան
  2. Գլխավոր հաշվապահ` Ստեփանյան Կարինե
  3. Հաշվապահի օգնական` Ալեքսանյան Անուշ
  4. Կադրերի բաժնի ավագ տեսուչ` Բալայան Գալյա
  5. Գործավար` Դադայան Էդիտա