Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

«Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին կեսին․ պատմություն և արդիականություն» խորագրով գիտաժողով

Մարտի 2-ին Խ․Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում տեղի ունեցավ «Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին կեսին․ պատմություն և արդիականություն» խորագրով գիտաժողով։ Այն կազմակերպվել էր Հայաստանի Հայ կրթական և մշակութային միության աջակցությամբ։ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտից գիտաժողովում զեկույցներով հանդես եկան բ․գ․դ., պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը, պ․գ․թ Արմեն Կարապետյանը և բ․գ․թ. Մարիամ Հովսեփյանը։