Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

2019 թ. հուլիսի 30-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ  «ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 1912-1922 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

 Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Խառատյան Ա. Ա.

պատմական գիտություններ թեկանծու, դոցենտ

Գինոսյան Ն. Լ.

Առաջատար կազմակերպություն՝  Հայաստանի ազգային արխիվ 

                                                                                                     

                                           

ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ