Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ

2019 թ. հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  ԱՐԱՐԱՏԻ «Հայ բնակչության գաղթը և հայկական իշխանությունների ստեղծումը Լեռնային Կիլիկիայի հարակից երկրներում (IX-XI դդ.)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

 

Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝պատմական գիտությունների դոկտոր

Տեր-Ղևոնդյան Վ.Ա.

պատմական գիտությունների թեկնածու

  Գևորգյան Զ.Հ.

Առաջատար կազմակերպություն՝  ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ