Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ, ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ

2021 թ. հունիսի 1-ին, ժամը 1400--ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 387–630–ԱԿԱՆ ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ  ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։

 Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Եղիազարյան Ա․ Ս․

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մելիքյան Ա․ Տ․

Առաջատար կազմակերպություն՝  Մ․ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

                                                                                                 

 ԲԵՌՆԵԼ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ