Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Տարեվերջյան այցելություն Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակ

2017 թ. դեկտեմբերի 16-17-ին ՀՀ Պաշտպանության նախարարության առնընթեր հասարակական խորհուրդը (նախագահ, նախարարի խորհրդական Գեղամ Հարությունյան) կազմա­կերպեց տարեվերջյան այցելությունը ԱՀ Պաշտպանության բանակի զորամասեր: Դեկտեմբերի 17-ի առավոտյան  ՊԲ-ի շտաբից դասախոսները մեկնեցին տարբեր զորա­մասեր, գրեթե բոլոր ուղղություններով:

Տեղի ունեցան Պատմության ինստիտուտի բաժինների տարեվերջյան նիստերը

Բաժինների աշխատակիցները հաշվետվություններ ներկայացրին տնօրենությանը 2017թ. ընթացքում  իրենց թեմատիկ պլանների ուղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։

Տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տարեկան ամփոփիչ ժողովը

Դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տարեկան ամփոփիչ ժողովը: Ինստիտուտի տնօրեն Ա. Մելքոնյանը ներկայացրեց 2017 թ. գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեությունը:

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` Լիանա Մամյան «Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեությունը ԱՄՆ-ում 1965-2015 թթ.»

2017 թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Լիանա Մամյանի «Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեությունը ԱՄՆ-ում 1965-2015 թթ.» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  պ.գ.դ. Պողոսյան Է․Վ․
                                                    պ.գ.թ․Մելիքյան Ս․Հ․

 

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հովհ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բեռնել սեղմագիրը

Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն` Քրիստինե Կոստիկյան « Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը հայոց պատմության սկզբնաղբյուր (XVII դարի II կես - XIX դարի I կես)»

2017 թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Քրիստինե Կոստիկյանի « Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը հայոց պատմության սկզբնաղբյուր  (XVII դարի II կես - XIX դարի I կես)» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  պ.գ.դ. պրոֆ., Մարգարյան Հ.Գ․
                                                    պ.գ.դ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Խառատյան Ա Ա․

 

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան

 

Բեռնել սեղմագիրը

Այցելություն Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զորամասեր

2017 թ․ հոկտեմբերի 28-ից 29-ը Հայաստանի գիտության ու մշակույթի մի խումբ գիտաշխա­տողներ ու դասախոսներ «Պատմության և մշակույթի էջեր»  ծրագրի շրջանակում հերթական այցելությունն իրականացրեցին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զորամասեր և հանդես եկան դասախոսություններով։ Այցելություն-դասախոսությունը կազ­­մակերպել էր ՀՀ Պաշտպանության նախարարին առընթեր Հասարակական խորհուրդը Գե­ղամ Հարությունյանի գլխավորությամբ: Դասախոսությունները նվիրված էին Արցախի Հանրապետության 26-ամյակին: