ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ընդհանուր պատմության բաժինը ստեղծվել է 2016թ.:

Բաժնի վարիչ 
Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., պրոֆ., կենսագրականը և գիտական գործունեությունը

Բաժնի աշխատակիցները

  1. Մելիքյան Վահան Հենրիկի, պ. գ. դ., պրոֆ. կենսագրականը և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
  2. Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  3. Ղամբարյան Արմենուհի Վանյայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  4. Ժամհարյան Գագիկ Աղասու, գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
  5. Սայիյան Արամ Սերգեի,  պ.գ.թ., գիտաշխատող  կենսագրականը
  6. Շահիդանովա Կարինե, գիտաշխատող
  7. Ղազարյան Գայանե Խաչիկի, կրտսեր գիտաշխատող   կենսագրականը
  8. Շագոյան Անահիտ Շիրակի , ավագ լաբորանտ 
  9. Թամարյան Ջենի, կրտսեր գիտաշխատող 
  10. Արշակյան Գրիգոր Միխաելի, ավագ գիտաշխատողի պաշտոնակատար,  ք.գ.թ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ