Մեսրոպ Արք. Աշճյան կենտրոն



















Մեր դժվար ժամանակների մեծ հայը ԲԵՌՆԵԼ


Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճյան, Կենսամատենագիտություն ԲԵՌՆԵԼ








Կենտրոնում գործում են ....

1. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճյանի թանգարանը

2. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճյան մատենաշարը

3. Տպարանը







Մեսրոպ Արք. Աշճյանի անվան մատենաշարի գրքերը



Տեխնիկական խմբագիրներ` Նինետա Ադամյան, Նունե Բարթիկյան
Օպերատոր` Առաքելյան (Ավագյան) Հայկանուշ Մանվելի
Օպերատոր` Բոբոխյան Գայանե Ռազմիկի
Տեխնիկ` Մուրադյան Լևոն Գեորգիի 
Տեխնիկ` Պողոսյան Անահիտ Զավենի

4. Գրապահոցը

Կենտրոնի գրադարանի գրականության ցանկ