ԱՐԽԻՎ

 

1. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 1

2. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 2

3. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 3

4. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 4

5. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 5

6. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 6

7. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 7

8. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 8

9. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 9

10. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 10

11. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 11

12. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12

13․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 13

14․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 14

15․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 15

16․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 16

17․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 17

18․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 18

19. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 19

20. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 20

21. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 21

22. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 22 (1)

23. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 23 (2)

24. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 24 (1)

25. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 25 (2)

ԲՈԼՈՐ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ

 

1. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 1

2. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 2

3. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 3

4. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 4

5. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 5

6. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 6

7. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 7

8. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 8

9. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 9

10. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 10

11. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 11

12. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12

13․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 13

14․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 14

15․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 15

16․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 16

17․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 17

18․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 18

19. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 19

20. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 20

21. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 21

22. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 22 (1)

23. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 23 (2)

24. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 24 (1)

25. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 25 (2)

26. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 26 (1)

27. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 27 (2)

ՆՈՐ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ

 Հայոց պատմության հարցեր 22 (1)

Բովանդակություն

ԱՇՈՏ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Սյունիքը հայոց պետականության հոլովույթում (պատմական ակնարկ)

ԿԱՐԵՆ Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ռազմադիվանագիտական պայքարը Զանգեզուրի համար 1920-1921 թթ.

ՎԱՀՐԱՄ Դ. ԲԱԼԱՅԱՆ Գարեգին Նժդեհը և Արցախահայ պետականության պահպանման հարցը

ԳԵՎՈՐԳ Ս. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Պողոս Տեր-Դավթյան. մի պայծառ անուն Սյունիքի երկնակամարում

ԱՐՄԵՆ Ց. ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ Գարեգին Տեր-Հարությունյանի (Նժդեհ) դերը Մեծ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտում

ԼԻԼԻԹ Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Զանգեզուրը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փաստաթղթերում (1919-1920 թթ.)

ԷԴԳԱՐ Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գարեգին Նժդեհի զանգեզուրյան գործունեության վերաբերյալ մի փաստաթղթի շուրջ

ՀԱՄՈ Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանի Զանգեզուրի գավառի կազմակերպման պատմությունից (1921 թ.)

ԷԴԻԿ Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում 1920- 30-ական թթ.

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ռ. ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ Իրադրությունը Սյունիքում 1921-1924 թվականներին ըստ ընդհատակյա գործչի զեկույցների

ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ Ա. ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ Զանգեզուրը 1920 թ. ապրիլ-օգոստոս ամիսների տարածաշրջանային զարգացումներում

 

 

 Հայոց պատմության հարցեր 23 (2)

Բովանդակություն

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. ԽՈՒԴԱՆՅԱՆ Ալզիի առաջին հիշատակությունները ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրներում (Ք.ա. XIII դար)

ՎԱՀԵ Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ Կ.Ֆ. Լեման-Հաուպտի հետազոտությունները Հայկական լեռնաշխարհի ասորեստանյան արձանագրությունների վերաբերյալ

ՄԻՔԱՅԵԼ Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ «Պատմում են օղերը»... Գիրը որպես ուրարտական կայսրության ստեղծման կարևոր չափորոշիչ

ԳեՎՈՐԳ Է.ԿԵՍՈՅԱՆ Հայաստանի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացվածությունը

ՀԱՄՈ Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Բաքվում Խորհրդային Հայաստանի լիազոր ներկայացուցչության գործունեության պատմությունից (1920- 1922 թթ.)

ՄԱՐԻԱՄ Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ Բուլղարիայի և Ռումինիայի Հայոց թեմական առաջնորդարանների ազգային կրթության կազմակերպմանն ուղղված ջանքերը 1920-1930-ական թթ.

ԳԱՅԱՆԵ Ս․ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանից ադրբեջանական բնակչության վերաբնակեցումը 1947-1953 թթ.

ԳԱՅԱՆԵ Խ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ Առօրյա կյանքը 1946-1954 թթ. խորհրդահայ գեղարվեստական ֆիլմերի համատեքստում

ԳԱԳԻԿ Ա. ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ Խորհրդային Հայաստանում «ազգային զարթոնքի» գաղափարական վերահսկողության և սոցիալական արձագանքների հարցի շուրջ

ԿԱՐԵՆ Գ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ Իրանի հայ համայնքի մասնակցությունը համահայկական նախաձեռնություններին 2000-ական թթ.

 

 

 

 Հայոց պատմության հարցեր 24 (1)

Բովանդակություն

Կարեն Ա․ Թոխաթյան Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. բնություն և բներևույթներ

Ashot A. Melkonyan, The ancient and medieval stages of Armenian statehood

Majid V. Karimi The Toponym Nakhjavan in Persian and Arabic Historical-Literary Sources

Արտաշես Ի․ Շահնազարյան Ակադեմիկոս Հրաչ Բարթիկյանի շիրակացիագիտական պրպտումները (ծննդյան 95-ամյակի առթիվ)

Ալբերտ Ա.Խառատյան «Ջամբռը»՝ Էջմիածնի կաթողիկոսության և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքության աղերսների պատմության սկզբնաղբյուր և պատմագիտական երկ (XVIII դ.)

Հասմիկ Հ. Ամիրջանյան Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու նամակագրությունը հնդկահայ գործիչների հետ (XVIII դ. վերջ)

Վահան Հ. Մելիքյան Անկախ պետությունների հնարավոր առաջացման գաղափարի ակտիվացումը Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրի համատեքստում

Էդիտա Վ. Դադայան Հայ-պարսկական միջպետական հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.)

Ռուբեն Լ. Ազիզբեկյան ՀՀ և ՌԴ միջև կրթամշակութային կապերի զարգացումը 1991-2008 թթ․

Степан Г. Гарибджанян Документы из биографии Иосифа Орбели (к 135-летию со дня рождения Иосифа Орбели)

Արծվի Հ․ Բախչինյան Армянская генеология: научный альманах. Том первый. Москва-Ереван: Старая Басманная, 2022. - 304 с.

 

 

ԷԹԻԿԱ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ԷԹԻԿԱ

«Հայոց պատմության հարցեր» գիտական պարբերականում հրատարակվում են Հայոց պատմության հին և միջնադարյան, նոր և նորագույն ժամանակաշրջաններին նվիրված հոդվածներ: Պարբերականում հոդվածները հրատարակվում են անվճար՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն և այլ եվրոպական լեզուներով: Պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երկու անգամ: Հեղինակները հոդվածները կարող են ներկայացնել ընթացիկ տարվա առաջին համարի համար մինչև մայիսի 15-ը, իսկ երկրորդ համարի համար՝ մինչև նոյեմբեր 15- ը: Հոդվածները հարկ է ուղարկել Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. փոստին, կամ ներկայացնել խմբագրություն՝Երևան՝ Մարշալ Բաղրամյան պող. 24/4: Ներկայացված բոլոր հոդվածներն ուղարկվում են կույր գրախոսության: Հոդվածի մերժման կամ վերախմբագրման ուղարկելու դեպքում հեղինակը տեղեկանում է պարբերականի էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Խմբագրությունը երաշխավորում է գրախոսի անվան գաղտնիությունը: Գրախոսությունները կատարվում են խմբագրության կողմից տրամադրված հատուկ ձևի վրա՝ գրախոսի ստորագրությամբ հաստատված: Հրատարակման մասին որոշումն ընդունվում է խմբագրակազմի անդամների կողմից հոդվածներին ծանոթանալուց հետո՝ խմբագրական խորհրդի նիստում: Հոդվածի տպագրությունից առաջ հեղինակը ծանոթանում է պարբերականի ընթացիկ համարի էլեկտրոնային տարբերակին՝ տալով իր համաձայնությունը:

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Ներկայացվող աշխատությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին. Համապատասխանեն պարբերականի ձևաչափին (թեմա, ոճ գիտական համակարգ): Նախկինում հրատարակված չլինեն և բովանդակեն որոշակի նորույթ: Ներկայացված հոդվածները և հաղորդումները պետք է ունենան մինչև 15 էջ ծավալ (A 4 ձևաչափ, լուսանցքները` 3.2 վերև, 3 ներքև, 2.25 աջ, ձախ, միջտողային բացվածքը՝ 1,5)՝ ներառյալ ամփոփումները և գրականությունը: Գրախոսական և տեղեկատվական բնույթի նյութերի ծավալը չպետք է գերազանցի 6 էջը: Հայերեն տեքստի տառատեսակը GHEA Grapalat (տեքստը և ամփոփումները 12, հղումները 9 կետաչափով), այլ լեզուների պարագայում՝ Times New Roman: Առաջին էջի վերին աջ անկյունում հարկ է նշել հեղինակի անունը, ազգանունը, հայրանունը, կոչումը, աշխատատեղը, էլ. փոստի հասցեն: Հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի անուն ազգանունը և հայրանունը նշվում են մեծատառերով: Վերոհիշյալ տվյալները նշվում են նաև ամփոփումներից առաջ: Հոդվածները պետք է շարադրված լինեն ըստ կառուցվածքային բաժանման. ներածություն, առնվազն երկու վերնագրված ենթակետ՝ հստակ արտացոլված խնդիրների քննարկմամբ, եզրակացություններ, ինչպես նաև ամփոփումներ՝ հայերեն հոդվածի դեպքում ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով (150-250 բառ): Օտարալեզու հոդվածի դեպքում հարկ է ներկայացնել հայերեն և համապատասխանաբար ռուսերեն/անգերեն ամփոփումներ: Ամփոփումները պետք է հանդիսանան տեքստի սեղմ բովանդակությունը: Յուրաքանչյուր ամփոփման վերջում, ինչպես հոդվածի վերնագրից հետո, հարկ է նշել համապատասխան լեզվով բանալի բառեր (առնվազն յոթ բառ): Հղումները տրվում են տողատակում՝ հեղինակի ազգանունը, աշխատության հրատարակման տարեթիվը և էջը: Ծանոթագրությունները նույնպես արվում են տողատակում՝ հղումների սկզբունքով: Գրականության ամբողջական ցանկը նշվում է տեքստից հետո՝ այբբենական հերթականությամբ ազգանուն, անվան սկզբնատառ, տարեթիվ, վերնագիր, հրատարակության վայր, տպարան և էջաքանակ: Պարբերականների պարագայում նշվում են միայն հրատարակման վայրերը: Օգտագործված գրականության ցանկը հարկ է ներկայացնել հետևյալ հերթականությամբ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ևն: Համացանցային հոդվածների և կայքերի հասցեները պետք է նշվեն ամբողջական և հնարավորության դեպքում այն օրը երբ վերջին անգամ մուտք եք գործել այդ կայք: Հոդվածում նկարներ, աղյուսակներ և քարտեզներ ընդգրկելու դեպքում դրանք պետք ունենան առնվազն 300 խտություն (300 dpi): Հոդվածում նկարներն, աղյուսակներն ու քարտեզները անհրաժեշտ է համարակալել ու վերնագրել: