ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Խառատյան Ալբերտ Արմենակի, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պ.գ.դ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ


Բաժնի աշխատակիցները

  1. Հովսեփյան Մարիամ Վռամի, ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ
  2. Կարապետյան Արմեն Հովակիմի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ
  3. Եսոյան Մյասնիկ Արամայիսի, գիտաշխատող, պ.գ.թ. ԿԵՆՍԱԳՐՈւԹՅՈւՆ 
  4. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի, գիտաշխատող, պ.գ.թ․
  5. Հարությունյան Նարինե Արայի, ավագ լաբորանտ
  6. Պետոյան Ստյոպա Հայրապետի, գիտաշխատող, պ.գ.թ․

ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ