ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

Մելքոնյան Աշոտ Աղասու, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պ.գ.դ., պրոֆ.


Բաժնի աշխատակիցները

 1. Հարությունյան Կլիմենտ Ամասիայի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 2. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 3. Մախմուրյան Գայանե Գեորգիի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 4. Զաքարյան Լիլիթ Սաշայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Վարդանյան Գուրգեն Վահրամի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 6. Ղարիբջանյան Ստեփան Գևորգի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7. Գասպարյան Դավիթ, առաջատար գիտաշխատողի պաշտոնակատար, բ.գ.դ.
 8. Սուքիասյան Համո Կարենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրական    և հրատարակած աշխատությունների ցանկ
 9. Ավետիսյան Սուրեն Ռուբիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրական
 10. Բադալյան Արմեն, գիտաշխատող
 11. Ազիզբեկյան Ռուբեն, ավագ գիտաշխատողի պաշտոնակատար
 12. Մովսիսյան Նարինե Մնացականի, ավագ լաբորանտ
 13. Դադայան  Էդիտա Վարուժանի, ավագ լաբորանտ կենսագրական
 14. Հակոբյան Տարոն Վլադիկի, ավագ գիտաշխատողի պաշտոնակատար, պ.գ.թ. դոցենտ
 15. Հարությունյան Մհեր Ալեքսանդրի, գիտաշխատողի պաշտոնակատար, պ.գ.դ.

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ