ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 

Հարությունյան Համլետ Մալխասի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը


Բաժնի աշխատակիցները

 1. Հարությունյան Կլիմենտ Ամասիայի, գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 2. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 3. Մախմուրյան Գայանե Գեորգիի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ. կենսագրականը
 4. Պետրոսյան Վլադիմիր Գևորգի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 5. Զաքարյան Լիլիթ Սաշայի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 6. Վարդանյան Գուրգեն Վահրամի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7. Ղարիբջանյան Ստեփան Գևորգի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 8. Սուքիասյան Համո Կարենի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը    և հրատարակած աշխատությունների ցանկը
 9. Ավետիսյան Սուրեն Ռուբիկի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 10. Սարգսյան Լուսինե Մարգարի, կրտսեր գիտաշխատող
 11. Գրիգորյան Լիլիթ Միքայելի, կրտսեր գիտաշխատող 
 12. Մովսիսյան Նարինե Մնացականի, ավագ լաբորանտ

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ