ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի վարիչ 
Սահակյան Ռուբեն Օնիկի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ կենսագրականը

Բաժնի աշխատակիցները

 1. Խուդինյան Գևորգ Սարգսի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 2. Սարգսյան Սուրեն Թարխանի, առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
 3. Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ
 4. Հայրապետյան Արմեն Սերգեյի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 5. Հովհաննիսյան Գեղամ Հազկերտի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. կենսագրականը
 6.  Գինոսյան Նաիրա Լևոնի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 7.  Ամիրջանյան Հասմիկ Հովիկի, գիտաշխատող, պ.գ.թ.
 8. Հարությունյան Մարինե Գրիգորիի, ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., 
 9. Դանիելյան Մկրտիչ, ավագ գիտաշխատող
 10.  Քոսյան Լիլիթ Սմբատի, կրտսեր գիտաշխատող կենսագրականը
 11.  Ադամյան Նինետա Սերգեյի, կրտսեր գիտաշխատող
 12.  Երանոսյան Մանյակ Մերուժանի, կրտսեր գիտաշխատողի պաշտոնակատար

 

ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ