ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ այցելեց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ս. Պ. Կոպիրկինը

Հուլիսի 2-ին Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ս. Պ. Կոպիրկինը այցելեց ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ:

Երկօրյա գիտաժողով

Սույն թվականի հունիսի 18-19-ը Մոսկվայում կայացավ «ԱՊՀ անդամ երկրների համատեղ պատմության վիճելի հարցեր. ժամանակակից հայացքներ և մոտեցումներ» խորագիրը կրող միջազգային գիտաժողովը: Երկօրյա քննարկմանը մասնակցում էին գիտնականներ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Բելառուսից,  Վրաստանից, Ադրբեջանից, Ղազախստանից, Ղրղզստանից, Տաջիկստանից:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԽՈՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ

2024 թ. սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 1300-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀԱԽՈՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ «ՎԱՆԱՆԴԻ (ԿԱՐՍԻ) ԵՎ ՇԻՐԱԿԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԻՐԱԳՈՐԾԱԾ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (1920-1921 ԹԹ.)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ ինստիտուտի Հին և Միջին դարերի պատմության բաժինների վարիչների թափուր տեղերի համար.
Համաձայն «Գիտական կադրերի ատեստավորման կարգը, գիտական պետական կազմակերպություններում գիտական և ճարտարագիտատեխնիկական պաշտոնները և դրանց գնահատման նվազագույն չափանիշները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2298-Ն որոշման՝ մրցույթին կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով՝
1) ունի կազմակերպությունում իրականացվող գիտական հետազոտությունների բնագավառին համապատասխան կամ հարակից բնագավառներում գիտական աստիճան.
2) ունի գիտական, գիտատեխնիկական կամ գիտակրթական առնվազն յոթ տարվա աշխատանքային ստաժ.
3) վերջին հինգ տարիների ընթացքում (չհաշված զինվորական ծառայության կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածները) համահեղինակել է հայագիտություն և հումանիտար գիտությունների մասնագիտություններով՝ առնվազն երեք հրապարակում ՄԳՇ-ում կամ մեկ մենագրություն.
4) վերջին հինգ տարիների ընթացքում (չհաշված զինվորական ծառայության կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածները) հայագիտություն և հումանիտար գիտությունների մասնագիտություններով առնվազն երկուսում հանդես է գալիս որպես առաջին, վերջին կամ գրագրություն պահպանող հեղինակ:
 
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
ա) դիմում՝ ուղղված ինստիտուտի տնօրենին,
բ) ինքնակենսագրություն,
գ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ՝ լրացված,
դ) լուսանկար,
ե) անձնագրի և սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի պատճենները,
զ) գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը (առկայության դեպքում) հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
է) վերջին հինգ տարիներին հրատարակված գիտական աշխատանքների ցանկը,
ը) բնութագիր վերջին աշխատավայրից:
 
Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտքարտուղարին՝ սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից սկսած մեկ ամսվա ընթացքում՝ աշխատանքային օրերին:
Հասցեն`Երևան, Մ. Բաղրամյան պողոտա 24/4, հեռախոս՝ 010581931:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մայիսի 16-ի որոշմամբ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտին տրվել է առկա ասպիրանտուրայի երկու տեղ՝ Է.00.01 - Հայոց պատմություն և Է.00.02 - Համաշխարհային պատմություն մասնագիտություններով:
Փաստաթղթերի ընդունումը՝ 27․05․2024 թ․ - 20․06․2024 թ․ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ասպիրանտուրայի բաժին (ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24/դ, 10-րդ հարկ), մասնագիտական քննությունը՝ 28.06.2024 թ․ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում (ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24/4, 7-րդ հարկ):