Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Գոռ Երանյան.«Հարավային Հայաստանը XI դ. –XVI դ. կեսերին», Տիգրան Ղանալանյան. «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին»

 2016 թ. հունիսի 28-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

Միքայել Մալխասյան. «Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում – 17-րդ դարի առաջին կեսին»

2016 թ. հունիսի 24-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

Գևորգ Տեր-Վարդանյան. «Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ եւ ձեռագրական աւանդոյթներ»

2016 թ. հունիսի 14-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

Իսկուհի Ավանեսյան.«Կանանց մասնակցությունը արցախյան գոյապայքարին (1988-1994 թթ.)»

2016 թ. հունիսի 17-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՏԱՐԱԶԳԻ ՀԱՅԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտը 2016 թ. հոկտեմբերի 26-27-ին հրավիրում է միջազգային գիտաժողով «Օտարազգի հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության ուսումնասիրության բնագավառում» թեմայով, որը տեղի կունենա Երևանում` ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում:

«Հայոց Ցեղասպանութիւն՝ 100 տարի անց», Փաստաթուղթեր և Վաւերագրեր

Վերջերս, Պաղտատի մէջ լոյս տեսաւ Իրաքցի երկու պատմաբաններ՝ Ֆիքռըթ Էլ-Բաղդադի և Աալա' Էլ- Շըրիֆ-ի համահեղինակային աշխատութիւնը՝ «Հայոց Ցեղասպանութիւն՝ 100 տարի անց», Փաստաթուղթեր և Վաւերագրեր Հայ Ժողովուրդի և համայն մարդկութեան հանդէպ գործուած Մեծ Եղեռնին վերաբերեալ: