Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Հայտարարություն

Խոր կսկիծով հայտնում ենք, որ վախճանվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի «Հայ գաղթօջախների պատմության» բաժնի երկարամյա գիտաշխատող, պատմական գիտությունների դոկտոր, Վարդան Արշավիրի Խաչատրյանը (1932-2021 թթ)։

Նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը հայ-ռուսական պատմա-մշակութային առնչություններն էին, մասնավորապես Աստրախանի հայ գաղթօջախի պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների՝ սկզբնավորումից (16-րդ դ.) մինչեւ 20-րդ դարասկզբի Աստրախանի հայերի առեւտրա-տնտեսական, իրավա-դատական հարաբերությունների բազմադրյան պատմության, քաղաքի եւ շրջանի արդյունաբերության մեջ հայերի ունեցած խոշոր ներդրման, մշակութային կյանքի, հայկական դպրոցների, հայ տպագրության ուսումնասիրությունը։