Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՇԱՄՅԱՆ ԷԴԳԱՐ

2023 թ. հուլիսի 17-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՎԱՐՇԱՄՅԱՆ ԷԴԳԱՐԻ «ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 330-387 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Պարզաբանում

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրենությունը հայտնում է, որ դեռևս 1943 թ. ակադեմիայի նախագահության նախաձեռնությամբ ինստիտուտում ստեղծված Հայրենական մեծ պատերազմի պատմության կաբինետը գոյություն է ունեցել մինչև 1970-ական թթ., երբ հիմնադրվել է Հայրենական մեծ պատերազմի պատմության բաժինը։ 1992 թ. բաժիններին փոխարինել են գիտահետազոտական թեմատիկ խմբերը։ 1990-ական թթ. սկզբներից Հայրենական մեծ պատերազմին վերաբերող նյութերը պարբերաբար արխիվացվել են Հայաստանի ազգային արխիվի կողմից, որոշ մասը տրամադրվել է Հայաստանի ազգային գրադարանին, մնացածն էլ պահվում է պատմության ինստիտուտում։ Ինչ վերաբերում է վաղուց լուծարված՝ Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետի եռանկյունաձև կնիքով լուսանկարներին, որոնց մասին նշված է համացանցում հայտնված մի գրառման մեջ, ինստիտուտը տեղեկություններ չունի։ Վերոնշյալի մասին պաշտոնական գրությամբ տեղեկացվել է ակադեմիայի նախագահությանը։

Միջազգային գիտաժողով, կլոր սեղան-քննարկում

Սույն թվականի ապրիլի 30-ին Ծաղկաձոր քաղաքի «Գրողների տան» կոնֆերանսների սրահում տեղի ունեցավ Խորհրդային Հայաստանի առօրյա կյանքի «սպիտակ էջերը» խորագրով միջազգային գիտաժողով–կլոր սեղան քննարկում: Գիտաժողովը կազմակերպվել էր ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ-ի ֆինանսավորմամբ, պատմության ինստիտուտում իրականացվող 21T-6A274 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում (ղեկ.՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյան):