Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՐ ՂԵՎՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 200-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը 2020 թ. սեպտեմբերի 15-ին կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին»  խորագրով՝ նվիրված մեծանուն հայագետ, Մխիթարյան միաբանության անդամ Հայր Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին:

Մինչև սույն թվականի հունիսի 30-ը «Հայ գաղթօջախների և Սփյուռքի պատմության» բաժին ներկայացնել զեկուցման հիմնադրույթները 1 էջի սահմաններում (ներառյալ գիտական աստիճանը, կոչումը և այն հաստատությունը, որը ներկայացնում է զեկուցողը):

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՄԵԼԻՔ

2020 թ. մարտի 10-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

Հովսեփյան Մելիքի «ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 1964-1991 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում

Ս. թ. հունվարի 21-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Բաքու. շարունակական ցեղասպանություն» խորագրով գիտաժողով՝ տարբեր գիտակրթական հաստատությունների մասնագետների մասնակցությամբ։

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

2020 թ. հունվարի 21-ին, ժամը 13:00-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում (Երևան, Մ. Բաղրամյան 24/4) տեղի կունենա «ԲԱՔՈՒ. ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (1905-1990 ԹԹ.)» խորագրով գիտաժողով: